Nieuwbouw

Ook voor het bouwen van uw woning, garage, berging en/of bedrijfsruimte kunt u bij ons terecht. In goed overleg zal de juiste wijze van uitvoering worden bepaald en zal er een offerte worden opgesteld.
Nadat overeenstemming over de prijs is gevormd zal in overleg een planning worden vastgesteld waarbinnen het geheel gerealiseerd moet worden.
Uiteraard staat de kwaliteit van het werk voorop
Eventuele wijzigingen in de uitvoering of andere aanpassingen welke gevolgen hebben voor de aanneemsom of planning zullen direct bij u worden gemeld.